Vår tro


Vi tror på:

 1. Den ende sanne Guden, som lever för evigt i tre personer – Fadern, Sonen och den Helige Ande.
 2. Guds kärlek, nåd och suveränitet när han skapar, upprätthåller, härskar över, återlöser och dömer världen.
 3. Den gudomliga inspirationen och auktoriteten i Gamla och Nya Testamentets Skrifter, som är Guds skrivna Ord – fullt trovärdig för vår tro och vårt uppförande.
 4. Alla människors värde, skapade som man och kvinna till Guds avbild, för att älska, vara heliga och ta hand om skapelsen, men som är fördärvade av synd, och därför ådrar sig gudomlig vrede och dom.
 5. Inkarnationen av Guds evige Son, Herren Jesus Kristus — född av jungfru Maria; helt gudomlig och helt mänsklig, och helt utan synd.
 6. Kristi försoningsoffer på korset: han dog och tog vår plats, betalade syndens pris och besegrade ondskan, så att vi genom honom försonas med Gud.
 7. Kristi kroppsliga uppståndelse, de första frukterna av vår uppståndelse; hans uppstigande till Fadern, och hans regerande och medlande som den enda Frälsaren för världen.
 8. Rättfärdiggörandet av syndare enbart genom Guds nåd genom tro på Kristus Jesus.
 9. Guds omvårdnad i den Helige Ande, som leder oss till omvändelse, förenar oss med Kristus genom pånyttfödelsen, ger kraft till vårt lärjungaskap och ger oss kraft att vittna.
 10. Kyrkan, Kristi kropp både lokalt och universellt, det allmänna prästadömet – som får liv genom Anden och tar emot Andens gåvor för att tillbe Gud och förkunna evangeliet, och verka för rättvisa och kärlek.
 11. Jesu Kristi kroppsliga och synliga återkomst för att uppfylla Guds plan, som skall uppväcka alla människor till dom, ge evigt liv till de återlösta och evig fördömelse till de förlorade, och upprätta en ny himmel och ny jord.