Hoppa till innehåll

förlåtelse

Nigeria

    “Förra veckan, efter att ha sett episoden om David, delgav en ny troende hur Gud välsignat honom genom berättelsen. – hur Gud utvalde David, en ofullkomlig man, och använde honom. Han sade: ” Tidigare har jag blivit modfälld och trott att Gud kommer att ge upp angående mig på grund av alla upp-och nedgångar i mitt liv. Men eftersom Gud använde David trots sin svaghet som kung & profet, så är jag uppmuntrad och nu är jag motiverad att gå vidare och inte ge upp! En annan ung man sade att han upprepade gånger hört kristna be Herren att förlåta sina många synder och var alltid förvirrad och trodde att han blev lurad att tro att Gud har förlåtit honom alla hans synder. Han sade att detta gjorde att han förblev allvarligt orolig och tveksam tills han såg filmen om David , och såg hur Gud återställde relationen mellan honom och David genom Davids bön som uttryckte verklig omvändelse. Han är nu mycket tryggare och litar på att Gud verkligen förlåtit honom