Hoppa till innehåll

Sekretesspolicy

Al Massira Trust Global: Sekretessmeddelande

Al Massira Trust och dess anslutna regionala team respekterar din integritet. Detta globala sekretessmeddelande beskriver vilka typer av personlig information vi samlar in, hur vi använder informationen, med vem vi delar den och vilka val du kan göra angående vår användning av informationen. Vi beskriver också de åtgärder vi vidtar för att skydda informationens säkerhet och hur du kan kontakta oss om våra sekretessrutiner.

Al Massira-enheter som ansvarar för insamling och användning av din personliga information för de syften som beskrivs i detta globala sekretessmeddelande anges i avsnittet Hur du kontaktar oss, i detta dokument.

Våra sekretessrutiner kan variera mellan de platser där vi verkar för att återspegla lokal praxis och juridiska krav. Vår server finns i Storbritannien; därför gäller brittiska lagar för lagring av data.

Personlig information vi samlar in

Al Massira kan få information om dig från olika källor.

Ett sätt är via tredje parts betalningsbehandlare. Vi erhåller en begränsad mängd personlig information i denna process. Eftersom betalningen sker via PayPal får vi ditt namn, datum och totalbeloppet för transaktionen (obs: för internationella utbildningar – i Sverige skickar vi en faktura via Evangeliska Frikyrkans ekonomiavdelning) Viktigt är att vi inte behöver kortinnehavarens namn eller annan kontaktinformation för att behandla betalningstransaktioner. Vi får inte bankuppgifter från någon som ger till Al Massira via en banköverföring. Al Massira lagrar inte bankuppgifter eller kreditkortsuppgifter från de som betalar till oss. För dem i Storbritannien som använder en speciell Gift Aid blankett, sparas den översta delen på en säker plats. Övriga delen av Gift Aid blanketten strimlas.

Dessutom kan du välja att skicka in information direkt till oss via flera metoder, bland annat: (i) på våra webbplatser, (ii) som svar på marknadsföring eller annan kommunikation om du har valt att ta emot dessa, (iii) via sociala medier, (iv) eller i samband med ett faktiskt eller potentiellt affärs- eller anställningsförhållande med oss.

De typer av personlig information vi kan erhålla eller du kan välja att ge inkluderar:

Kontaktinformation (till exempel titel; för- och efternamn; fullständig adress inklusive gatunamn, ort, postnummer, land; e-postadress och telefonnummer)

Kontaktuppgifter till företag (såsom befattning, avdelning och namn på organisation)

Övrig grundläggande information: nationalitet, åldersintervall, kön, språkpreferens, språk som talas flytande eller hjälpligt, utbildningsstatus

Skäl till att delta i en utbildning

Information för planering av en utbildning, såsom val av livsmedel, allergier, rörelsehinder etc.

Hemkyrka och valör

Begärda Al Massira publikationer (Nyhetsbrev, bönebrev varje månad alternativt varje vecka)

Ditt val av resursformat (för närvarande erbjuds endast USB, eller nedladdning via www.walk2him.com)

Användarnamn och lösenord när du skapar ett konto på vår hemsida för utbildade användare

Din navigering genom innehållet på vår hemsida för utbildade användare (för att förbättra innehållet på vår hemsida)

Länder där besökarna till hemsidorna bor

Referenspersonens namn, e-post och/eller telefonnummer för en referenskontroll vid registrering för ett utbildningsevenemang. Denna information raderas 10 dagar efter det att utbildningshändelsen avslutats

Innehåll som du tillhandahåller (till exempel fotografier, artiklar och kommentarer)

Innehåll som du gör tillgängligt via konton i sociala medier

IP-adresser som registreras på servern under ett besök på hemsidan.

En kopia av den information som du har lämnat under online-registreringsprocessen kommer att skickas till dig tillsammans med bekräftelse av registreringen.

Vi samlar in viss information genom att använda automatiserade medel, som cookies och “webbfyrar” under besök på våra hemsidor. För närvarande är våra cookies för autentiseringsändamål. Den information som vi samlar in på detta sätt i framtiden kan omfatta: IP-adress, webbläsartyp, operativsystem, hänvisande webbadresser och information om åtgärder som vidtagits eller interaktion med våra digitala tillgångar. En “cookie” är en textfil som placeras på en dators hårddisk av en webbserver. En “webfyr”, även känd som en Internet-tagg, pixeltagg eller tydlig GIF, används för att överföra information tillbaka till en webbserver. Vi kan använda webbanalystjänster från tredje part, till exempel Google Analytics. Analysleverantörerna som administrerar dessa tjänster använder teknik som cookies och webbfyrar för att hjälpa oss att analysera hur besökare använder våra hemsidor.

Hur vi använder personlig information vi samlar in (Data Processing) & lagenlig grund för att göra det

Laglig Grund

Al Massiras lagenliga grund för behandling av uppgifter baseras på

1) Rättslig skyldighet 2) Avtalsenlig Nödvändighet och 3) Legitimt intresse

Rättslig skyldighet används eftersom vi håller och bearbetar uppgifter som krävs av HMRC för “gift aid” ändamål och för skatteändamål som rör anställning. Avtalsenlig nödvändighet eftersom vi måste behandla uppgifter som är nödvändiga för att fngå, eller fullgöra, kontrakt med anställda eller leverantörer vi använder. Vi tillskriver berättigat intresse för följande ändamål:

att behandla uppgifter för att registrera deltagare till utbildningsevenemang som de vill delta i

för att marknadsföra utbildningsevenemang till nya och befintliga utbildade användare

för att stödja dem som använder al Massira-resursen och -tjänsterna

Det ligger i Al Massiras intresse att se till att utbildade användare har aktuella resurser och tillgång till löpande support

För att göra Al Massira tillgängligt över hela världen

Databehandling: Vi kan komma att använda den personliga information vi erhåller om dig för att:

Behandla dina betalningstransaktioner

Behandla gåvor

Information om “Gift Aid” (endast Storbritannien)

Upprätthålla register över ekonomiskt stöd

Kommunicera information innan du deltar i ett utbildningsevenemang

Utföra en referenskontroll innan du deltar i ett utbildningsevenemang

Skapa och hantera eventuella konton som du kan ha hos oss och svara på dina förfrågningar

Tillhandahålla, administrera och kommunicera med dig om produkter, tjänster och andra resurser som Al Massira erbjuder

Stödja, uppmuntra och följa upp med dem som utbildats och de som använder Al Massira-resursen

Hålla supportrar och utbildade användare i kontakt med vårt arbetes utveckling

Driva, utvärdera och förbättra vår välgörenhetsorganisations funktioner (inklusive utveckling av nya produkter och tjänster, hantera vår kommunikation, bestämma effektiviteten av och optimera vår reklam/ kampanjer; analysera våra produkter, tjänster, hemsidor, mobila applikationer och andra digitala tillgångar; underlätta funktionerna på våra hemsidor, mobila applikationer och andra digitala tillgångar; och utföra redovisning, revision, fakturering, avstämning och insamlingsaktiviteter)

Utvärdera ditt intresse för anställning och kontakta dig angående eventuell anställning hos Al Massira

Som kan krävas av tillämpliga lagar och förordningar eller begärs av någon rättslig process eller statlig myndighet som har eller hävdar jurisdiktion över Al Massira eller Al Massira anslutna regionala team

Följa branschstandarder och våra policyer

Vi kan också använda informationen på andra sätt som vi lämnar specifikt meddelande om vid insamlingen.

Personlig information vi delar

Vi säljer inte eller på annat sätt lämnar ut personlig information som vi samlar in om dig, förutom enligt vad som beskrivs i detta Globala sekretessmeddelande eller som vi meddelar dig vid den tidpunkt då personuppgifter samlas in.

Vi kan dela personlig information vi samlar in med våra anslutna regionala Al Massira team för att främja ändamålen med Al Massira i ett lokalt område, och för forskningsändamål för att utvärdera Al Massiras verksamhet. Vi kan dela personlig information för att registrera betalningstransaktioner och för att utföra andra aktiviteter som du begär (dvs. att ge till ett specifikt projekt).

Dessutom kan vi dela personlig information med andra tredje parter eller individer endast med ditt samtycke, till exempel när en tredje part organiserar ett Al Massira-utbildningsevenemang, som inte drivs av Al Massira Trust eller ett regionalt Al-Massira-team.

Vi kan komma att lämna ut information om dig (i) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller juridisk process, (ii) när vi anser att utlämnande är nödvändigt för att förhindra skada eller ekonomisk förlust, eller iii) i samband med en utredning av misstänkt eller faktiskt bedräglig eller olaglig verksamhet.

Dina rättigheter och val

Du har vissa rättigheter gällande den personliga information vi behåller om dig. Vi erbjuder dig också vissa val om vilken personlig information vi samlar in från dig, hur vi använder den informationen och hur vi kommunicerar med dig.

Du kan välja att inte lämna personlig information till Al Massira genom att avstå från att genomföra betalningstransaktioner. Du kan också avstå från att skicka in information direkt till oss. Men om du inte lämnar personuppgifter när vibegär det kan du dock inte dra nytta av utbudet av Al Massira-produkter och -tjänster, och vi kanske inte kan ge dig information om produkter, tjänster och kampanjer.

När du besöker våra hemsidor visas en samtyckes-cookie på sidorna. Din webbläsare kan berätta hur du meddelas och välja bort att ta emot vissa typer av cookies. Du kan bläddra i ett inkognitofönster så att information inte behålls i webbläsaren när du lämnar. Observera dock att du utan cookies kanske inte kan använda alla funktioner på våra webbplatser eller onlinetjänster.

Du kan när som helst beoss att inte skicka publikationer via e-post genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen inom den publikations- eller marknadsförings-e-post du får från oss, eller genom att kontakta oss enligt vad som anges nedan. Du kan också helt välja bort att ta emot några mass e-mail eller marknadsförings-email från Al Massira. Om du har lämnat in din e-postadress till oss och inte uttryckligen har sagt till oss att inte använda den för sådana ändamål, kan vi fortfarande använda den e-postadressen i syfte att kommunicera med dig om du har bokat utbildning eller av liknande administrativa skäl, även om du har avregistrerat dig från våra massemail.

I den utsträckning som den gällande lagen föreskriver kan du återkalla allt samtycke som du tidigare lämnat till oss, eller när som helst på legitima grunder motsätta dig behandlingen av din personliga information. Vi kommer att tillämpa dina preferenser framöver. I vissa omständigheter, återkalla ditt samtycke till Al Massira att använda eller avslöja din personliga information kommer att innebära att du inte kan dra nytta av vissa produkter eller tjänster.

Med förbehåll för tillämplig lag har du rätt att: få bekräftelse på att vi innehar personuppgifter om dig, begära tillgång till och ta emot information om den personliga information vi lagrar om dig, få kopior av den personliga information vi lagrar om dig, uppdatera och korrigera felaktigheter i din personliga information, motsätta dig behandlingen av din personliga information och få informationen blockerad , anonymiserad eller raderad, i tillämpliga fall. För att utöva dessa rättigheter, kontakta oss enligt nedan.

För att uppdatera dina preferenser, be oss att ta bort dina uppgifter från våra e-postlistor eller skicka en begäran om att få tillgång till, uppdatera, korrigera eller ta bort dina personuppgifter, vänligen kontakta oss enligt vad som anges nedan.

Om vi inte når upp till dina förväntningar när det gäller att behandla din personliga information eller om du vill göra ett klagomål om våra sekretessrutiner, vänligen berätta detta för oss eftersom det ger oss en möjlighet att åtgärda problemet. Du kan kontakta oss genom att använda de kontaktuppgifter som finns i avsnittet “Hur du kontaktar oss” nedan. För att hjälpa oss att svara på din begäran, vänligen ge fullständig information om problemet. Vi försöker granska och svara på alla klagomål inom rimlig tid.

Hur vi skyddar personlig information

Säkerheten för din personliga information är viktig för Al Massira. Vi är fast beslutna att skydda den information vi samlar in. Vi upprätthåller administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder som är utformade för att skydda den personliga information du tillhandahåller eller vi samlar in mot oavsiktlig, olaglig eller otillåten förstörelse, förlust, ändring, åtkomst, avslöjande eller användning. Vi använder SSL-kryptering på våra hemsidor för att skydda dataöverföring.

Al Massira lagrar endast personlig information så länge som det är nödvändigt för uppfyllandet av det syfte för vilket den personliga informationen samlades in, såvida inte annat krävs eller godkänts enligt gällande lag. Vi vidtar åtgärder för att förstöra eller permanent avidentifiera personlig information om det krävs enligt lag eller om den personliga informationen inte längre krävs för det ändamål för vilket vi samlade in den.

Länkar till andra hemsidor

Våra hemsidor kan tillhandahålla länkar till andra hemsidor för din bekvämlighet och information. Dessa hemsidor kan verka oberoende av Al Massira. Länkade hemsidor kan ha egna sekretessmeddelanden eller policyer, som vi starkt föreslår att du granskar om du besöker några länkade hemsidor. I den mån eventuella länkade hemsidor du besöker inte ägs eller kontrolleras av Al Massira, är vi inte ansvariga för hemsidornas innehåll, all användning av hemsidornaeller hemsidornas sekretessrutiner.

Uppdateringar av vårt globala sekretessmeddelande

Detta globala sekretessmeddelande kan uppdateras med jämna mellanrum och utan föregående meddelande till dig för att återspegla förändringar i våra personliga informationsrutiner. Vi kommer att publicera ett viktigt meddelande på relevanta hemsidor för att meddela dig om eventuella betydande ändringar i vårt globala sekretessmeddelande och ange i det nedre högra hörnet av meddelandet när det senast uppdaterades.

Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor eller kommentarer om detta globala sekretessmeddelande, Al Massiras sekretessrutiner eller om du vill att vi uppdaterar information eller preferenser som du har lämnat till oss, kan du e-posta oss på:

Officemanager@almassira.org

Du kan även skriva till oss på följande adress:

Data Protection Officer
Al Massira Trust
2 All Souls Place
London W18 3DA