Privacybeleid


Al Massira Trust Wereldwijde Privacyverklaring

Al Massira Trust en de aangesloten regionale teams respecteren uw privacy. Deze Wereldwijde Privacyverklaring beschrijft de soorten persoonlijke gegevens die we verzamelen, hoe we de informatie gebruiken, met wie we deze delen en de keuzes die u kunt maken over ons gebruik van de informatie. We beschrijven ook de maatregelen die we nemen om de veiligheid van de informatie te waarborgen en hoe u contact met ons kunt opnemen over de wijze waarop we met privacy omgaan.

Al Massira entiteiten die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden die worden beschreven in deze Wereldwijde Privacyverklaring, worden aangegeven in het gedeelte -Hoe kunt u contact met ons opnemen- van dit document.

Hoe we met privacy omgaan kan variëren, afhankelijk van de locaties waar we actief zijn, overeenstemmend met plaatselijke gebruiken en wettelijke vereisten. Onze server bevindt zich in het Verenigd Koninkrijk; daarom is de Britse wetgeving van toepassing op de opslag van gegevens.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen

Al Massira kan informatie over u verkrijgen uit verschillende bronnen.

Een manier is via externe betalingsverwerkers. We verkrijgen een beperkte hoeveelheid persoonlijke informatie in dit proces. Als de betaling via PayPal wordt gedaan, ontvangen we uw naam, de datum en het totale bedrag van de transactie. Belangrijk is dat we de naam van de kaarthouder of andere contactgegevens niet nodig hebben om betalingstransacties te verwerken. Wij ontvangen geen bankgegevens van iemand die aan Al Massira geeft via een bankoverschrijving. Al Massira heeft geen bankgegevens of creditcardgegevens van mensen. Voor hen die in het Verenigd Koninkrijk een Gift Aid formulier gebruiken; het bovenste gedeelte wordt op een veilige plaats bewaard. Het gedeelte met betrekking tot de doorlopende opdracht van het Gift Aid formulier wordt na ontvangst versnipperd.

Daarnaast kunt u ervoor kiezen om rechtstreeks informatie aan ons te verstrekken via verschillende methoden, waaronder: 1) op onze websites, 2) in reactie op marketing- of andere communicatie als u ervoor gekozen heeft deze te ontvangen, 3) via de sociale media, 4) of in verband met een bestaande of potentiële zakelijke- of arbeidsrelatie met ons.

De soorten persoonlijke informatie die we kunnen verkrijgen of die u kunt kiezen om te verstrekken, zijn onder meer:

Contactgegevens (zoals titel; voor- en achternaam; volledig adres inclusief straatnaam, woonplaats, postcode, land; e-mailadres en telefoonnummers)

Zakelijke contactgegevens (zoals functie, afdeling en naam van de organisatie)

Andere basisinformatie: nationaliteit, leeftijdscategorie, geslacht, taalvoorkeur, vloeiend gesproken talen of waarin gecommuniceerd kan worden, opleidingsstatus

Redenen voor het bijwonen van een training

Informatie over een training zoals voedselkeuzes, allergieën en mobiliteitsbehoeften, enz.

Thuisgemeente en denominatie

Gevraagde Al Massira publicaties (Nieuwsbrief, Maandelijkse of Wekelijkse gebed bulletins)

Uw keuze van het bestandstype van het gekozen materiaal, hetzij een dvd-set of een USB-stick

Gebruikersnaam en wachtwoord bij het aanmaken van een account op onze website voor getrainde gebruikers

Uw navigatie door de inhoud van onze website voor getrainde gebruikers (om de inhoud van onze website te verbeteren)

Locaties van bezoekers van de websites

De naam, e-mail en/of telefoonnummer van de persoon voor een referentiecontrole bij het registreren voor een training. Deze informatie wordt 10 dagen na afloop van de training verwijderd

Inhoud die u verstrekt (zoals foto’s, artikelen en opmerkingen)

Inhoud die u beschikbaar stelt via sociale media-accounts

IP-adressen die op de server worden geregistreerd tijdens een bezoek aan de website.

Een kopie van de informatie die u tijdens het online registratieproces heeft verstrekt wordt samen met de registratiebevestiging per e-mail naar u verzonden.

We verzamelen bepaalde informatie met behulp van geautomatiseerde middelen, zoals cookies en web bakens tijdens het bezoeken van onze websites. Momenteel zijn onze cookies voor authenticatie doeleinden. De informatie die we in de toekomst op deze manier verzamelen, kan zijn: IP-adres, browsertype, besturingssysteem, verwijzende URL’s en informatie over acties die zijn ondernomen of interactie met onze digitale middelen. Een “cookie” is een tekstbestand dat door een webserver op de harde schijf van een computer wordt geplaatst. Een ‘web baken’, ook wel internettag, pixeltag of clear GIF genoemd, wordt gebruikt om informatie terug te sturen naar een webserver. We kunnen webanalysediensten van derden gebruiken, bijvoorbeeld Google Analytics. De analyseproviders die deze services beheren, gebruiken technologieën zoals cookies en web bakens om ons te helpen analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken.

Hoe we persoonlijke gegevens gebruiken die we verzamelen (gegevensverwerking) en de wettige basis om dit te doen

Wettige basis

Al Massira’s legale basis voor het verwerken van gegevens is gebaseerd op:

1) Wettelijke verplichting 2) Contractuele noodzaak en 3) Gerechtvaardigd belang

Wettelijke verplichting wordt gebruikt omdat we gegevens bewaren en verwerken die vereist zijn door HMRC voor Gift Aid doeleinden en voor fiscale doeleinden met betrekking tot werkgelegenheid. Contractuele noodzaak omdat we gegevens moeten verwerken die nodig zijn voor het aangaan of uitvoeren van contracten met werknemers of leveranciers die we gebruiken. We onderschrijven de gerechtvaardigde belangen voor de volgende doeleinden:

om gegevens te verwerken om deelnemers in te schrijven voor door hen gewenste trainingen

om trainingen op de markt te brengen voor zowel nieuwe gebruikers als bestaande opgeleide gebruikers

om degenen die gebruik maken van het Al Massira bronmateriaal en diensten te ondersteunen

Het is in het belang van Al Massira om ervoor te zorgen dat getrainde gebruikers beschikken over up-to-date middelen en toegang hebben tot doorlopende ondersteuning

om Al Massira wereldwijd beschikbaar te stellen

Gegevensverwerking: We kunnen de persoonlijke gegevens die we over u verkrijgen gebruiken voor:

Het verwerken van betalingstransacties

Het verwerken van donaties

Het verwerken van informatie over Gift Aid (alleen in het Verenigd Koninkrijk)

Het bijhouden van de financiële ondersteuning

Informatie doorgeven voordat u een training bijwoont

Een referentiecontrole uitvoeren voordat u een training bijwoont

Het maken en beheren van eventuele accounts die u bij ons heeft en door u gestelde vragen te beantwoorden

Het voorzien in, het beheer van en communiceren over de producten, diensten en andere bronnen die door Al Massira worden aangeboden

Ondersteuning, aanmoediging en follow-up geven aan degenen die opgeleid zijn en aan degenen die gebruik maken van het Al Massira bronmateriaal

supporters en getrainde gebruikers in contact laten blijven met ontwikkelingen op het gebied van bedieningen

Het beheren, evalueren en verbeteren van de functies van onze liefdadigheidsinstelling (inclusief het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten; het beheren van onze communicatie; het bepalen van de effectiviteit van- en het optimaliseren van onze advertenties/promoties; het analyseren van onze producten, diensten, websites, mobiele applicaties en andere digitale middelen; het faciliteren van de functionaliteit van onze websites, mobiele applicaties en andere digitale middelen; en het voeren van boekhouding, auditing, facturering, afstemming en incassoactiviteiten)

Het evalueren van uw interesse in werk en het opnemen van contact met u over een mogelijk dienstverband bij Al Massira

Zoals kan worden vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving of gevraagd wordt door een gerechtelijke procedure of overheidsinstantie die bevoegd is, of deze gerechtelijke bevoegdheid claimt over al Massira of de bij Al Massira aangesloten regionale teams.

Het voldoen aan de industrienormen en ons beleid

We kunnen de informatie ook op andere manieren gebruiken, waarvoor we een specifieke kennisgeving verstrekken op het moment van verzamelen.

Persoonlijke gegevens die we delen:

We verkopen of verstrekken geen persoonlijke informatie die we over u verzamelen, behalve zoals beschreven in deze algemene privacyverklaring of zoals we u dit kenbaar maken op het moment dat persoonlijke gegevens worden verzameld.

We kunnen persoonlijke informatie die we verzamelen delen met onze regionale teams van Al Massira om de doeleinden van Al Massira in een lokaal gebied te bevorderen en voor onderzoeksdoeleinden om al Massira-activiteiten te evalueren. We kunnen persoonlijke gegevens delen om betalingstransacties te registreren en om andere activiteiten uit te voeren die u aanvraagt (bijv. het geven aan een specifiek project).

Daarnaast kunnen we persoonlijke informatie alleen met uw toestemming delen met andere derden of individuen, bijvoorbeeld wanneer een derde partij een Al Massira-training organiseert, die niet wordt uitgevoerd door Al Massira Trust of een regionaal team van Al Massira.

We kunnen informatie over u openbaar maken 1) indien wij daartoe wettelijk of juridisch verplicht zijn, 2) wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om schade of financieel verlies te voorkomen, of 3) in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of feitelijke frauduleuze of illegale activiteiten.

Uw rechten en keuzes

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. We bieden u ook bepaalde keuzes over welke persoonlijke informatie we van u verzamelen, hoe we die informatie gebruiken en hoe we met u communiceren.

U kunt ervoor kiezen geen persoonlijke informatie te verstrekken aan Al Massira door af te zien van het uitvoeren van betalingstransacties. U kunt ook afzien van het rechtstreeks aan ons verstrekken van informatie. Maar als u geen persoonlijke informatie verstrekt wanneer u daarom wordt gevraagd, kunt u mogelijk niet profiteren van het assortiment van al Massira producten en diensten en kunnen we u mogelijk geen informatie verstrekken over producten, diensten en aanbiedingen.

Wanneer u onze websites bezoekt, verschijnt de vraag om toestemming voor het plaatsen van cookies op de sites. Uw browser kan u melden hoe u op de hoogte moet worden gesteld en hoe u zich kunt afmelden voor bepaalde soorten cookies. U kunt bladeren in een incognitovenster, zodat de informatie niet in uw browser wordt bewaard wanneer u de website verlaat. Houd er echter rekening mee dat u zonder cookies mogelijk niet alle functies van onze websites of online diensten kunt gebruiken.

U kunt ons op elk moment kenbaar maken om u geen publicaties per e-mail te sturen door op de uitschrijflink te klikken in de publicatie- of marketingmails die u van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen zoals hieronder is aangegeven. U kunt zich ook volledig afmelden voor het ontvangen van bulk e-mails of marketing e-mails die afkomstig zijn van Al Massira. Als u ons uw e-mailadres hebt verstrekt en ons niet expliciet hebt gemeld dit niet voor dergelijke doeleinden te gebruiken, kunnen we dat e-mailadres nog steeds gebruiken om met u te communiceren als u een training hebt geboekt, of vanwege soortgelijke administratieve redenen, zelfs als u zich heeft afgemeld voor onze bulk-e-mails.

Voorzover de toepasselijke wetgeving hierin voorziet, kunt u elke toestemming die u eerder aan ons hebt gegeven intrekken, of op elk moment op legitieme gronden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. We zullen in de toekomst met uw voorkeuren rekening houden. In sommige gevallen betekent het intrekken van uw toestemming aan Al Massira om uw persoonlijke gegevens te gebruiken of openbaar te maken, dat u niet kunt profiteren van bepaalde producten of diensten.

Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving hebt u het recht om: bevestiging te krijgen dat we persoonlijke informatie over u hebben, toegang te vragen tot- en informatie te ontvangen over de persoonlijke informatie die we over u bijhouden, kopieën te ontvangen van de persoonlijke informatie die we over u bijhouden, uw persoonlijke informatie bij te werken en onnauwkeurigheden daarin te corrigeren, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie en de informatie te laten blokkeren, te anonimiseren of te verwijderen, indien nodig. Om gebruik te maken van deze rechten, kunt u contact met ons opnemen, zoals hieronder uiteengezet wordt.

Om uw voorkeuren bij te werken kunt u ons vragen uw informatie van onze mailinglijsten te verwijderen. Of u kunt een verzoek indienen om uw persoonlijke informatie in te zien, bij te werken, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen zoals hieronder wordt aangegeven.

Als we niet voldoen aan uw verwachtingen bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens of als u een klacht wilt indienen over hoe we omgaan met privacygegevens, laat het ons dan weten, omdat het ons de mogelijkheid geeft om het probleem op te lossen. U kunt contact met ons opnemen via de contactgegevens in het gedeelte ‘Contact met ons’ hieronder. Om ons te helpen bij het reageren op uw verzoek, vragen we u de volledige details van uw klacht te vermelden. We proberen alle klachten binnen een redelijke termijn te beoordelen en erop te reageren.

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

De beveiliging van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor Al Massira. We doen er alles aan om de informatie die we verzamelen te beschermen. We handhaven administratieve, technische en fysieke waarborgen die zijn ontworpen om de persoonlijke informatie die u verstrekt, of die wij verzamelen, te beschermen tegen onbedoelde, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik. We gebruiken SSL-versleuteling op onze websites om gegevensoverdracht te beschermen.

Al Massira slaat persoonlijke gegevens alleen op zolang dit nodig is voor het verwezenlijken van het doel waarvoor de persoonlijke informatie is verzameld, tenzij anders wordt vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving. We nemen maatregelen om persoonlijke gegevens te vernietigen of permanent te de-identificeren indien dit wettelijk vereist is of als de persoonlijke informatie niet langer nodig is voor het doel waarvoor we deze hebben verzameld.

Links naar andere websites

Onze websites kunnen links naar andere websites bieden voor uw gemak en informatie. Deze websites kunnen onafhankelijk van Al Massira werken. Gekoppelde websites kunnen hun eigen privacyverklaringen of -beleid hebben. We adviseren u dringend deze te beoordelen wanneer u gekoppelde websites bezoekt. Voor zover gelinkte websites die u bezoekt niet het eigendom zijn van, of worden gecontroleerd door Al Massira, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik en de privacypraktijken van die websites.

Updates van onze wereldwijde privacyverklaring

Deze wereldwijde privacyverklaring kan periodiek en zonder voorafgaande kennisgeving aan u worden bijgewerkt, om veranderingen kenbaar te maken hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan. We zullen een duidelijke kennisgeving op relevante websites plaatsen, om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in onze wereldwijde privacyverklaring en in de rechterbenedenhoek van de verklaring aangeven wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.

Hoe neemt u contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze wereldwijde privacyverklaring, de privacypraktijken van Al Massira of als u wilt dat wij informatie of voorkeuren die u ons hebt verstrekt bijwerken, kunt u een e-mail sturen naar:

Officemanager@almassira.org

U kunt ook schrijven naar:

Data Protection Officer (functionaris gegevensbescherming)
Al Massira Trust
2 All Souls Place
Londen W18 3DA