Skip to content

Muhtasari wa Kozi

Kipindi cha Utangulizi

Misingi na Ishara

1. Hadithi ya Adamu na Hawa

2. Hadithi ya Nuhu

3. Hadithi ya Ibrahimu na Sara

Ishara na Unabii

4. Hadithi ya Musa

5. Hadithi ya Mfalme Daudi

6. Hadithi ya Mariamu na Masihi

Masihi na Familia yake

7. Hadithi ya Masihi

8. Masihi na Baba

9. Masihi na Roho Mtakatifu

Kumfuata Masihi

10. Kuishi pamoja na Masihi

11. Hatua za Kwanza na Masihi

12. Ushirika wa Masihi

Nyenzo za ziada zinapatikana kwa kila kipindi:

-Maswali yanayotokana na safari

– Vidokezo vya safari