Hoppa till innehåll

Grundläggande värderingar

Vi ÄR Kristuscentrerat & Trinitariskt

Al Massira tror på en Gud som är gemensam – Fader, Son och Helige Ande – som genomgående uppenbaras genom hela Skriften. Den trinitariska Guden uppenbarade Sig själv genom Jesus Kristus som är hörnstenen. Han är början och slutet; vägen, sanningen och livet. Al Massira söker vara trogen dessa två sanningar på det sätt som den presenterar budskapet i Bibeln och på det sätt som den utrustar och lärjungatränar människor till tjänst.

Alla följande grundvärderingar har sin grund i denna första och viktigaste värdering.

Vi är en ny röst

Det finns inget annat modernt material, som vi är medvetna om, som presenterar de goda nyheterna om Jesus utifrån en Mellanöstern-kultur. I denna mening är Al Massira en “ny röst”. Al Massira har utvecklats då troende från muslimsk bakgrund har brottats med de teologiska frågor som den muslimska världen har utmanat kristna med under 1400 år. När människor, oavsett bakgrund, som är skapade till Guds avbild, blir efterföljare till Messias, kommer de att upptäcka en distinkt, Gudagiven roll i att uppenbara Messias person och gärning till alla folk.

Vi arbetar i partnerskap

Bibelns treenige Gud är ett intimt och djupt ömsesidigt partnerskap. Al Massira har från första början varit ett partnerskap mellan kristna från olika etniska, kulturella och konfessionella bakgrunder. Vi försöker att återspegla denna aspekt av Guds natur i vår gemenskap och vårt arbete. En enhetens plattform har byggts för att fullfölja missions-befallningen och nå de mest onådda folken i världen. Det är också en plats där mångfald välkomnas och firas. Denna plattform är en plats där människor kan bidra med sin tid, gåvor och förmågor mot visionen och uppdraget av Al Massira. Al Massira syftar till att uppmuntra detta mönster av partnerskap på alla nivåer av sin verksamhet.

Vi är relationella och inkarnationella

Vår Herre är själv en relation och har valt, som sitt främsta sätt att uppenbara sig, att komma till oss i mänsklig gestalt. Han har även inbjudit oss att komma och bli familj med hans familj. Vi är kallade att göra alla folk till lärjungar. Det börjar med evangelisation och fortsätter genom frälsning till mognad och utrustning av troende in i församlingen och till det syfte Gud skapat oss för. Vi tror att relationer är det bästa medlet genom vilket vi gör lärjungar, och Al Massira fungerar bäst i detta sammanhang. Det är viktigt att bygga relationer med dem vi utrustar så att vi kan uppmuntra varandra med berättelser om vad Gud gör. Vi uppmuntrar människor att använda resursen Al Massira och dess metodologi i ett sammanhang av relationer och gemenskap, eftersom detta ger en naturlig möjlighet för relationer att växa och för upptäckargrupper att utvecklas till grupper av lärjungar, som därefter på ett naturligt sätt kan leda till församlingstillväxt och multiplikation.

Vi bygger ett nytt hus

Al Massira är överlåtet till att uppenbara Bibelns budskap och vad kristna verkligen tror. Vi gör detta genom att bygga ett nytt hus från grunden och uppåt – genom att visa på hur Guds Guds uppenbarelse är konstruerad ochg hur konsekvent den är. Al Massira använder den bibliska och kronologiska berättelsen för att avslöja Kristi person och verk och Guds natur som uppenbarats i Gamla och Nya testamentet. Al Massira utforskar berättelserna, tecknen och profetiorna i Gamla Testamentet för att visa på budskapets konsekventa natur. Al Massira försöker varken förstöra andra trossystem eller omtolka den kristna tron inifrån en annan trosram. Vi använder därför inte andra religiösa texter och hänvisar inte heller till andra centrala religiösa personer. Jämförelser mellan bibliska texter/tecken och andra religiösa texter och tecken utforskas inte heller.

Vi skapar en trygg och öppen plats

Al Massira uppmuntrar till skapandet av en trygg plats där vänner kan dela sina uppfattningar och uppskatta en diskussion utan att utsättas för pressen att alla måste hålla med eller acceptera en särskild åsikt. Att dela berättelser och ställa frågor uppmuntras liksom att utforska hela Bibelns budskap, vilket ger utrymme för den Helige Ande att uppenbara sanningen och sporra till gensvar. Al Massiras gruppdeltagare uppmuntras också att återge berättelserna och dela med sig av materialet inom sina egna sociala nätverk och sin familj.