Hoppa till innehåll

Afrika

Nigeria

  “Förra veckan, efter att ha sett episoden om David, delgav en ny troende hur Gud välsignat honom genom berättelsen. – hur Gud utvalde David, en ofullkomlig man, och använde honom. Han sade: ” Tidigare har jag blivit modfälld och trott att Gud kommer att ge upp angående mig på grund av alla upp-och nedgångar i mitt liv. Men eftersom Gud använde David trots sin svaghet som kung & profet, så är jag uppmuntrad och nu är jag motiverad att gå vidare och inte ge upp! En annan ung man sade att han upprepade gånger hört kristna be Herren att förlåta sina många synder och var alltid förvirrad och trodde att han blev lurad att tro att Gud har förlåtit honom alla hans synder. Han sade att detta gjorde att han förblev allvarligt orolig och tveksam tills han såg filmen om David , och såg hur Gud återställde relationen mellan honom och David genom Davids bön som uttryckte verklig omvändelse. Han är nu mycket tryggare och litar på att Gud verkligen förlåtit honom

  Västafrika

   “Jag började dela introduktionsfilmen med en och han ville se den lite mer privat, så vi använde en bärbar dator. Senare bad han att få ta hem filmerna så att han kunde titta på dem själv en andra gång. Under episod 4, lämnade han flimen hemma medan han gick till jobbet. Hans döttrar hittade filmen och såg den själva. Hans fru såg också filmen och såg den ensam. Det tog två månader innan hustrun samlade mod att fråga honom om filmenoch vad han gjorde med den. I total panik insåg mannen att hela hans familj hade sett filmen. I dag har nästan alla medlemmar i hans familj börjat följa Jesus. De har redan avslutat Al Massira och de är nu en del av en bibelstudiegrupp i sitt eget hem.”

   Nordafrika

    “Min vän var en flykting från ISIS – hans längtan efter att läsa och studera Bibeln var stor och han hade en stor hunger att tala med Gud i vår AM-grupp. Vi pratade om hur Guds egenskaper är konsekventa i avsnittet om Noas Ark. Jorden bestod endast av åtta individer, och trots deras ringa antal höll de sig till det som talades till dem och bestämde sig för att vara trofasta mot Gud. Så jag frågade, accepterar du det här? – och här bad han med mig att acceptera Guds verk, som Gud förberett för hans frälsning, och bad Gud att ge honom styrka att komma vidare i sin förståelse.”

    Nigeria

     “Sedan jag gick igenom Al Massira-gruppens ledare Utbildning 2018 har min förståelse av den heliga skriften breddats och kraftigt utökats. Jag har nu en bättre bild av Bibeln och många av de passager som hittills höljts i dunkel för mig. Nu har jag en tydligare förståelse för vad Ordet säger i många situationer och jag är bättre leds i mitt liv än någonsin tidigare. Allt detta och mer, tack vare Al Massira.”