Att mötas över kulturgränser

Vi måste kommunicera med andra på ett sätt som de kommer att förstå utifrån sin egen kultur. Från sin egen världsbild (Hiebert Parafrase)

Tre olika kulturer har identifierats:

Skyldig eller inte skyldig-kulturer

 • Föreställningar om rätt och fel är grundläggande
 • Moraliskt ansvar kommer inifrån – samvetet leder oss till det som är rätt
 • Rättvisa innebär att fel måste straffas rättvist
 • För att minska skulden kan en person bekänna sina fel och/eller gottgöra sina fel

Skam- och hederskulturer

 • Heder är en persons sociala värde och/eller värde i samhällets ögon
 • Skam är när samhället tänker lågt om dig
 • Kulturen är relationell och kollektivistisk
 • Gruppens sociala status måste upprätthållas

Fruktan och makt-kulturer

 • Rädsla kommer när man gör fel inför andevärlden
 • Ledare är andliga människor som kan ändra historiens gång via magiska ritualer
 • Magi är nyckeln till att kontrollera livets okända och avvärja det onda – amuletter, förbannelser, förtrollningar etc.

Användbart material om detta ämne:

Duane Elmer, Cross-Cultural Servanthood, Cross-Cultural Connections and Cross-Cultural Conflict.

TVS PT512 Eng 10. Cultural differences. Western vs Majority World. Part II

Patty Lane, A Beginner’s Guide to Crossing Cultures” by Patty Lane.