Ga naar de inhoud

Al Massira: Waar is het begonnen?

 

1998

Het idee achter Al Massira begon in de straten van de grootste stad in de Arabische wereld – Caïro. De visie werd in gebed geboren, zoekend naar een nieuwe manier om ons geloof in Jezus Christus op een duidelijke manier uit te leggen vanuit het hart van het Bijbelse verhaal – het Midden-Oosten. Het gebed begon gestalte te krijgen in de vorm van een, op films gebaseerde, documentaire die met kleine groepen vrienden kon worden gebruikt. Deze setting zou een ‘open plek’ zijn waar meningen eerlijk en vrijuit gedeeld kunnen worden, waar men kan genieten van een goed gesprek en waar vragen gesteld kunnen worden. Vriendschappen zouden kunnen groeien en niemand zou zich onder druk voelen staan om de boodschap te accepteren. Het zou een plek zijn waar de waarheid kan worden verkend in een omgeving van gastvrijheid, samen eten, vriendschap en gebed – en waar de levende God kan worden uitgenodigd om Zichzelf te openbaren.

2005

In Cairo vormde zich een klein team om aan de visie te werken. Het hart van dit team bestond uit mensen vanuit het Midden-Oosten. Ze wilden heel graag een stem te geven aan het Goede Nieuws en het laten zien vanuit hun eigen cultuur en wereldbeeld.

2008

Het project kreeg de naam Al Massira, wat ‘de reis’ betekent. Dit weerspiegelt de zoektocht naar- en het verkennen van de waarheid waar veel mensen naar op zoek zijn. Tegelijkertijd ontstond het idee van een chronologische reis door zowel het Oude- als het Nieuwe Testament. Het is door de verhalen van de profeten en de tekenen in de Schrift dat we de wereld waarin we leven, wie we zijn en wie God is, kunnen begrijpen. Door het volgen van profeten als Adam, Noach, Abraham, Mozes, David en Johannes de Doper openbaren we de persoon en het werk van Christus, evenals de drie-enige natuur van Vader, Zoon en Heilige Geest.

Het is een reis waarop men de schat ontdekt van het kennen van een liefhebbende God. Al Massira is gevormd in de straten van het Midden-Oosten, waar wezenlijke uitdagingen zijn voor de boodschap en identiteit van Christus. Dit heeft bijgedragen aan de vormgeving van een verhaal over de Messias waarin gereageerd wordt op de verscheidene vragen en problemen die gebruikelijk zijn in een omgeving als deze. Ook al zijn de programma’s geschreven voor een dergelijk publiek, de enige bron is de Bijbel. Al Massira verwijst niet naar andere religieuze overtuigingen, vergelijkt niet met andere religies, noch geeft er een oordeel over.

2009

De opnames vonden plaats in 13 landen en duurden anderhalf jaar. Er werden locaties gekozen in Noord-Afrika, het Midden-Oosten, de Golf en Europa. Veel van de opnames waren in- of in de buurt van de plaatsen waar de Bijbel verslag van doet. De deelnemers komen vanuit de hele Arabische wereld; ze spreken in hun eigen dialect en uiten zich op een natuurlijke manier in alledaagse taal. De opnames werden gemaakt met een minimale bezetting en uitrusting en met een klein budget. De succesvolle voltooiing van het bronmateriaal van Al Massira wordt door hen die eraan hebben gewerkt, als een wonder beschouwd. De hand van de Heer is duidelijk aanwezig geweest in elke fase en in elk detail: van het schrijven van scripts tot en met het filmen op moeilijke en zelfs vijandige plaatsen; van de voorziening in financiën en sleutelfiguren tot en met de uiteindelijke videobewerking en voorbereiding van het schriftelijk materiaal.

2011

Al Massira startte in het begin van 2011 – dertien jaar na de geboorte. Mensen in het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Europa, Noord-Amerika, Azië, Australië en Nieuw-Zeeland zijn opgeleid om het materiaal te gebruiken. Veel mensen vinden Al Massira nu een geweldige hulpbron voor het delen van hun geloof in de boodschap van Jezus.