Al Massira: Hur började det?


 

1998

Idén bakom Al Massira började på gatorna i den största staden i arabvärlden – Kairo. Visionen kom fram under böner om ett nytt sätt att förklara vår tro på Jesus Kristus på ett tydligt sätt, från hjärtat av den bibliska berättelsen – Mellanöstern. Under bönen började en vision ta form av en filmbaserad dokumentär som kunde användas med små grupper av vänner. Detta skulle bli en “öppen plats” där olika tankar kan delas ärligt och fritt, diskussion vara öppenhjärtlig och svåra frågor kunna ställs. Där vänskaper skulle växa och ingen skulle känna sig pressad till att acceptera budskapet. Det skulle bli en plats där sanningen kan utforskas, i gästfrihet, med mat, gemenskap och bön – och där den levande Guden får utrymme att visa sig själv.

2005

Ett litet team började bildas i Kairo för att arbeta på visionen. I centrum var Mellanösternbor med en passion för att ge en röst åt de goda nyheterna uttryckt inifrån sin egen kultur och världsbild.

2008

Projektet fick namnet Al Massira, som betyder “resan” på arabiska, och namet återspeglar den strävan efter sanning som många människor söker efter. Samtidigt framträdde idén om en kronologisk resa genom både Gamla och Nya testamentet. Det är genom profeternas berättelser och tecknen i Skrifterna som vi kan förstå den värld vi lever i, vilka vi är och vem Gud är. Genom att lyssna till profeter som Adam, Noa, Abraham, Mose, David och Johannes Döparen får vi se Kristi person och verk, och även den treeniga naturen av Fader, Son och Helig Ande.

Det är en resa för att upptäcka vilken stor skatt det är att känna en kärleksfull Gud. Al Massira har skapats utifrån Mellanösterns gator – där det finns stora utmaningar med att presentera Kristi budskap och identitet. Det har bidragit till en presentation av Messias som besvarar frågor som är vanliga i detta sammanhang. Men även om programmen har skrivits för en sådan publik är den enda källan är Bibeln. Al Massira hänvisar inte till andra religiösa övertygelser och gör inga jämförelser med eller bedömningar av andra religioner.

2009

Inspelningen ägde rum i 13 länder och tog ett och ett halvt år att slutföra. Platser valdes i Nordafrika, Mellanöstern, Gulfen och Europa. Mycket av inspelningen var i eller i närheten av de platser där Bibelns händelser faktiskt ägde rum. De medverkande kommer från hela arabvärlden; de talar på sina egna arabiska dialekter och uttrycker sig naturligt med hjälp av vardagsspråk. Filmandet gjordes med en minimal arbetsgrupp, minimalt med utrustning och på en liten budget. Att Al Massira blev ett så bra färdigställt material betraktas som ett mirakel av dem som har arbetat med det. Herrens hand har varit uppenbar i varje skede och i varje detalj: från skrivande av manus till filmning i svåra och även fientliga platser; från tillhandahållande av ekonomi och nyckelpersoner till den slutliga videoredigeringen och förberedelsen av de skriftliga resurserna.

2011

Al Massira lanserades i början av 2011 – tretton år efter visionens födelse. Människor i Mellanöstern, Nordafrika, Europa, Nordamerika, Asien och Oceanien har utbildats för att använda materialet. Många människor upplever nu att Al Massira är ett kraftfullt verktyg för att dela sin tro på budskapet om Jesus.