Al Massira: Ilianza wapi?


 

1998

Wazo la Al Massira lilianza kwenye mitaa ya jiji kubwa zaidi katika ulimwengu wa Kiarabu – Cairo. Maono hayo yalitokana na maombi ya kutafuta njia mpya ya kueleza imani yetu katika Yesu Kristo kwa njia iliyo wazi kutoka katika kiini cha masimulizi ya Biblia – Mashariki ya Kati. Sala ilianza kuchukua sura kwa namna ya filamu ya maandishi ambayo inaweza kutumika na vikundi vidogo vya marafiki. Mpangilio huu utakuwa ‘mahali pa wazi’ ambapo mawazo yanaweza kushirikishwa kwa uaminifu na uhuru, majadiliano yakifurahiwa na maswali kuulizwa. Urafiki unaweza kukua na hakuna mtu ambaye angehisi kuwa chini ya shinikizo kuukubali ujumbe. Ingekuwa mahali ambapo ukweli unaweza kuchunguzwa katika muktadha wa ukarimu, chakula, ushirika na sala – na ambapo Mungu aliye hai anaweza kualikwa kujidhihirisha.

2005

Timu ndogo ilianza kuundwa huko Cairo ili kufanyia kazi maono hayo. Kiini chake kilikuwa watu wa Mashariki ya Kati wenye shauku ya kutoa sauti kwa Habari Njema iliyoonyeshwa kutokea ndani ya utamaduni wao wenyewe na mtazamo wa ulimwengu wao.

2008

Mradi huo ulipata jina la Al Massira, linalomaanisha ‘Safari’, ambalo linaonyesha jitihada na uchunguzi wa kweli ambao watu wengi wanatafuta. Wakati huo huo wazo liliibuka la safari yenye mpangilio wa matukio katika Agano la Kale na Agano Jipya. Ni kupitia hadithi za manabii na ishara katika maandiko ndipo tunaweza kuelewa ulimwengu tunaoishi, sisi ni nani na Mungu ni nani. Kufuatia manabii kama vile Adamu, Nuhu, Ibrahimu, Musa, Daudi na Yohana Mbatizaji tunafichua nafsi na kazi ya Kristo pamoja na asili ya utatu wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.

Ni safari ya kugundua hazina ya kumjua Mungu mwenye upendo. Al Massira imeundwa kutokea kwenye mitaa ya Mashariki ya Kati – ambapo kuna changamoto za kweli kuhusu ujumbe na utambulisho wa Kristo. Hii imesaidia kuunda hadithi ya Masihi ambayo inajibu aina ya maswali na masuala ambayo ni ya kawaida katika aina hii ya muktadha. Ingawa programu zimeandikwa kwa ajili ya hadhira kama hiyo chanzo pekee ni Biblia. Al Massira hairejelei imani zingine za kidini na hailinganishi au kuhukumu imani zingine.

2009

Kufilamu kulifanyika katika nchi 13 na kulichukua mwaka mmoja na nusu kukamilika. Maeneo yalichaguliwa katika Afrika Kaskazini, Mashariki ya Kati, Ghuba na Ulaya. Sehemu kubwa ya sinema hiyo ilikuwa ndani au karibu na mahali ambapo masimulizi ya Biblia yalitukia. Washiriki wanatoka katika ulimwengu wa Kiarabu; wanazungumza kwa lahaja zao wenyewe na kujieleza kiasili kwa kutumia lugha ya kila siku. Filamu hiyo ilifanywa na wafanyakazi wachache na vifaa na kwa bajeti ndogo. Kufanikiwa kukamilisha rasilimali ya Al Massira kunachukuliwa na wale ambao wameifanyia kazi kuwa ni muujiza. Mkono wa Bwana umedhihirika katika kila hatua na katika kila taarifa: kuanzia uandishi wa hati hadi upigaji picha katika maeneo magumu na hata yenye uhasama; kuanzia utoaji wa fedha na watu muhimu hadi uhariri wa mwisho wa video na utayarishaji wa nyenzo zilizoandikwa.

2011

Al Massira ilizinduliwa mapema 2011 – miaka kumi na tatu baada ya kuzaliwa kwake. Watu wa Mashariki ya Kati, Afrika Kaskazini, Ulaya, Amerika Kaskazini, Asia na Australasia wamefunzwa kutumia rasilimali hiyo. Watu wengi sasa wanaipata Al Massira kuwa nyenzo yenye nguvu katika kushiriki imani yao katika ujumbe wa Yesu.