Al Massira på svenska

En öppen plats: att vandra med profeterna för att möta Messias